Sparringskomiteen

Den danske Kirke i Schweiz får opbaking fra en helt ny Komité, der skal give input til Kirkens udvikling og til implementeringen af Kirkens ny Fundraisingstrategi.  Her præsenteres medlemmerne af den nye Komité med et citat om deres forhold til Kirken og hvorfor de har valgt at bakke op om Kirken i kraft af deres medlemsskab af den nye Komité – som vi kalder for Kirkens Sparringskomité.

 

 Strit Doris Christine Jaeggi-Lind
 Honorær Konsul i Liechtenstein

 ”Jeg er født i Danmark, men opvokset i Liechtenstein, hvor min familie bosatte sig i 1958. Især mine forældre savnede den Danske Kirke og kirketraditionerne (vi børn kendte den jo ikke).   Desværre var der ikke de muligheder for at finde tilknytning til den Danske Kirke i Schweiz, som der er i dag. Mange i vores del af Schweiz/Liechtenstein har savnet det danske samvær og  traditionerne samt lejlighed for at deltage i danske gudstjenester. Jeg mener det er vigtigt at skabe og fremme denne option og styrke dette fællesskab. Mit mål vil gå i den retning.”

  

 

Rie Vejs Kjeldgaard
Direktør, Partnerskab og Internationalt Samarbejde, ILO

“I hele min barndom og opvækst  i Danmark; i alle mine studie- og arbejdsophold rundt om i verdenen,  har et stærkt knudepunkt været landsbykirken eller, som nu i Geneve, Den Danske Kirke i Schweiz. Dette knudepunkt har bidraget til indhold i mit og min families liv på mange forskellige dimensioner og ikke mindst  omkring de religøse, spirituelle, kulturelle og  menneskelige facetter af det at være dansker. Den Danske Kirke i Schweiz har spillet en vigtig rolle for min familie og jeg i alle de år vi har været her.  Den er samlingspunkt for dejligt, nært dansk og menneskeligt samvær udenfor de danske grænser. Den rolle skal støttes også fremadrettet. Det håber jeg at kunne bidrage til.”

 


Jan Krarup  
Honorær Konsul, Basel

 

 

 

 

Charlotte Lindberg Warakaulle
Direktør for Internationale anliggender, CERN

”Den danske kirke i Schweiz har været et omdrejningspunkt for min familes liv i Genève gennem de sidste 20 år. I en international tilværelse har kirken været med til at forankre mine børn i danske traditioner og værdier – kulturelt, sprogligt og åndeligt. Fra sangene i Børneklubben til konfirmationsforberedelsen har kirkens aktiviteter givet en ramme for bevarelsen af deres og min egen varige forbindelse til Danmark, ligesom den har givet næring til eftertanke og debat. Jeg er glad for at kunne være med til støtte Menighedsrådet - og alle de andre, der stiller sig til rådighed for kirken - i at styrke kirken for det danske samfund i Schweiz. ”


Tim Marschall
Honorær Konsul, Zurich

”Som sønderjyde har kirken altid haft en plads i mit liv, og ikke mindst i skabelsen af min egen og familiens værdisæt. Vi har en tilknytning til kirken, som i perioder er større og andre perioder mindre - men jeg har altid haft et fundament på denne måde. At den danske kirke er tilstede i udlandet er ikke en selvfølge, og derfor vil jeg gerne bidrage til, at vi i Schweiz kan opretholde missionen i Geneve, og gerne også med grene ud i resten af landet.”

 

 

 


 

Charlotte Johs
General Manager, Logitech

"Jeg er født og opvokset i Danmark og har altid haft kristendommen som et fundament til de værdier, jeg pejler efter i mit liv. Igennem de snart 20 år, min familie og jeg har boet i udlandet, finder man ud af, at der er en kulturel og religiøs arv, vi danskere har til fælles. I løbet af årene i udlandet er jeg er kommet i den Danske Kirke i Paris, London og Geneve og kirken har været et sted, hvor jeg kunne genfinde fællesskabet og dele de danske traditioner og den danske kultur med mine børn. Igennem den Danske Kirke i udlandet har vi knyttet mange venskaber, som vi har bevaret og som betyder meget for os. Jeg glæder mig til at hjælpe med at bevare den Danske Kirke i Schweiz og forhåbentlig medvirke til, at endnu flere danskere får glæde af at mødes i et rigt og inspirerende fællesskab."


Jens Ohnemus
Adm. direktør, Blue Harvest SA, Geneve

 ”Den Danske Kirke har altid været vigtig for mig.  Jeg er født og opvokset i Danmark, og rejste i en tidlig alder til London, Zurich og kom derefter til Geneve i 1998.  Kirken har på min rejse til disse byer altid haft en stor betydning som samlingspunkt for dansk kultur og traditioner – og ikke mindst fælleskabet og forankringen til Danmark.

Jeg har tidligere været en del af kirkens menighedsråd, og er nu glad for igen at kunne være med til at bidrage og sikre Den Danske Kirkes                                                          fremtid i Schweiz.”