Hvordan støtter jeg kirken

Der er mange måder, du kan støtte din lokale danske kirke i Schweiz på.

Kirken er fuldstændig afhængig af pengebidrag fra jer derude for at dække de faste udgifter, som f.eks huslejen for præstegården: uden penge, ingen kirke.

Kirken har intet medlemsskab eller fast årligt medlemsgebyr og er åben for alle. Det har i mange år været praksis, at kirkens brugere årligt støtter med mindst CHF 100 per familie til de faste udgifter for kirken. Det er desværre ikke længere nok til at få enderne til at mødes, og alle familier opfordres derfor til at overføre mindst CHF 150 hvert år, hvis man har mulighed for det. Alle bidrag  (store som små) modtages med tak.

Såvel privatpersoner som firmaer kan støtte kirken som sponsor, ligesom gaver og arv modtages med glæde.

Der er også mulighed for at annoncere i kirkebladet, der udkommer tre gange om året (se priser længere nede). Vores kirkeblad bliver sendt til over 500 hustande. Hvis du er villig til at modtage bladet online, kan vi spare trykkeriudgifter og porto. Meddel dette til præsten på kirkens email dankirke@bluewin.ch

Endelig kan du støtte kirken ved at deltage i vore arrangementer, kulturelle som kirkelige. Vi har altid brug for frivillige hænder til det praktiske, og overskud fra salg af varer samt mad og drikke er en vigtig indtægtskilde for kirken. Så hold jer ikke tilbage, selvom priserne synes høje – det er også en form for bidrag.

For danskere, der er skattepligtige i Danmark, er der ligeledes mulighed for at blive fritaget for betaling af dansk kirkeskat under udlandsophold i Schweiz og istedet give pengene til Den danske kirke i Schweiz. Mere information findes her: https://dsuk.dk/page/262/kirkeskat eller ved at kontakte præsten per email dankirke@bluewin.ch

Alle former for bidrag er hjerteligt velkomne og medvirker til, at Den danske kirke i Schweiz kan fortsætte med at eksistere. På kirken’s vegne siger vi mange tak for hjælpen.Bidrag til Kirken modtages helst via e-banking til nedenstående konto, men man kan også betale via Twint (gebyr på 1,3%)

UBS (Eglise danoise en Suisse)
 
IBAN: CH09 0021 5215 1524 4940 G
BIC: UBSWCHZH80A
 Giv dit bidrag via TWINT

  • Skan vores QR kode med din TWINT app’
  • Bekræft beløb for dit bidragBetaling for kirkelige handlinger i Schweiz

Pris i CHF

Barnedåb i forbindelse med gudstjeneste

200

Barnedåb uden for gudstjeneste

400

Konfirmationsundervisning

800

Velsignelse af borgerlig vielse

800

Bisættelse/begravelse

800

Årligt bidrag

150

 

 

Annoncering i kirkebladet

 

1/1 side i tre numre

1200

½ side i tre numre

600

Indstik/løsblad (hel side)

800