Forside

Links

Kommende

arrangementer

 

I stedet for de an-noncerede aktivi-teter vil vi forsøge at komme med nogle små pip her på hjemmesiden og på kirkens Facebook-gruppe


Næste menigheds-rådsmøde afholdes via Skype torsdag den 27. maj, hvor der forhåbentlig er nyt om restriktion-erne.

 

Juni


Fredag   d. 5. kl. ? Grundlovsmøde. - AFLYST


Søndag  d. 14. kl. 15-17

Børneklubbens Skt. Hans -klub i Crans


Onsdag d. kl. 10.00

Morgenkaffe i præste-gården


Søndag  d. 21. kl. 17.00

Skt. Hans fest i Veyrier

Afskedsgudstjeneste med Birte og Lars-Erich Stephansen inden bålfesten


September


Fredag   d. 4. kl. 19.30

Gudstjeneste i Bern (konfirmandindskrivning)


Søndag  d. 6. kl. 16.00

Gudstjeneste i Zürich (konfirmandindskrivning)


Søndag  d. 13. kl. 16.00

Gudstjeneste i Basel (konfirmandindskrivning)


Onsdag d. 16. kl. 10.00

Morgenkaffe i præste-gården


Søndag  d. 20. kl. 11.00

Gudstjeneste i Genève

(konfirmandindskrivning)


Søndag  d. 27. 14.00

Under åben himmel

Støt kirken med din danske kirkeskat. Læs mere HER.

julestuerne

Tryk på formanden, læs og kommenter gerne hans og præs-tens skriftlige beret-ning. Årsregnskab og budget ligger der også til gennemsyn

Agnete Brink bliver den næste præst i Schweiz fra septem-ber 2020, jfr DSUK's hjemmeside: 

https://dsuk.dk/   - Tryk på foto og læs mere

Under åben himmel

Gudstjenesterne i Zürich finder de næste to år sted i Kirche Unterstrass, Turner-strasse 47, 8006 Zürich

AFLYSNINGER

 

Den danske Kirke i Schweiz aflyser fra dags dato alle arrangementer indtil videre for ligesom de øvrige kirker i Schweiz – og i Danmark – at støtte myndighedernes bestræbelser på at forsinke spredningen af COVID-19 / Coronavirus.

 

Til erstatning for det aflyste årsmøde lørdag den 14. marts, vil der blive indkaldt til et ekstraordinært årsmøde, når det igen kan anbefales, at vi mødes.

 

Man kan naturligvis stadig komme i kontakt med præsten.

 

Kirken vil forsøge at bistå særligt udsatte medlemmer, der måtte ønske hjælp til f.eks. indkøb af mad eller medicin. Henvendelse til præsten eller menighedsrådsformand, så vil vi efter bedste evne forsøge at koordinere.

 

Præst Lars-Erich Stephansen, kan træffes på tlf. +41 76 372 63 83


Menighedsrådsformand

Ole Marqversen, kan træffes på tlf. +45 26 22 60 87

  

Menighedsrådet

Man kan følge en gudstjeneste i Københavns Domkirke - www.domkirken.dk

Udenrigsministeriet i Danmark opfordrer danskere til at hjælpe hinanden verden over via Facebook 

https://www.facebook.com/groups/danskereglobalt

Gennemgang af Rembrandts rade-ring: Lad de små børn komme til mig.  HER

Se nedenfor:


  • At være fjern for at være nær (Kristi Himmelfart)
  • At lære ved at miste (5.s.e.påske)
  • Påskedag
  • Rembrandt: Lad de små børn komme til mig
  • Opfordring fra udenrigsministeriet
  • Aflysninger - menighedsrådets beslutninger
  • Link til Gudstjeneste ved Københavns Domkirke
  • Kirche Unterstrass i Zürich

Præludium

Vores organist Takahiro Sasaki har indspillet Louis Couperins Pavanne. Jeg kan ikke få lov til at sætte den ind her; men man kan høre den på kirkens Facebook-side: 


https://www.facebook.com/groups/519782978131197/

Kristus er opstanden!

Læs HER om påskemorgen


PÅSKEMORGEN

 

Påskemorgen, hva' skal jeg med påskemorgen?

Sådan en gammel sag,

snart er det 2000 år siden den første påskemorgen.

Hvad kan jeg bruge den til?

Hvad er dens relevans for mig?

Giver den mig spænding, giver den mig oplevelser?


Læs hele Lars Olsens digt HER

Lars Olsen er vores kirkesanger i Genève

Vælg selv en salme til dagen HER

At lære ved at miste

Der verden blev mig gram,

jeg lærte først at kende

for alvor ret min Gud, mig selv,

min ven, min fjende.

Min fjende var mig vred,

min ven var svigefuld;

jeg selv var skrøbelig,

Gud blev alene huld.

Læs prædiken til 5 søndag efter påske og lyt til "Nu titte til hinanden" og "Jesus, at du blev min broder": HER

At være fjern for at være nær


De godt to uger fra Kristi Himmel-fart over pinsen til Trinitatis hænger kirkeligt set sammen og handler om, at Gud for at kunne være os nær, samtidig må være fjern. Læs om det HER


Lyt også til "Du, som går ud fra den levende Gud" og "Kærligheds og sandheds ånd"

......

.................................................................................................