Kirkens økonomi

 

 

Den danske Kirke i Schweiz er helt afhængig af bidrag fra private og sponsorer for at kunne eksistere: uden penge er der ingen kirke.

Kirken er en selv-financieret ’Association’ under Schweiziske regler og modtager kun en indirekte støtte fra DSUK (Danske Sømands- og Udlandskirker), hovedsageligt præstens diæter.

Kirken har faste årlige udgifter på cirka CHF 100.000, hvoraf halvdelen udgøres af huslejen og andre faste udgifter for præstegården (en lejlighed i Geneve). Derudover er der udgifter i forbindelse med afholdelse af gudstjenester i Geneve, Zürich, Basel og Bern samt ved at trykke og rundsende kirkebladet.

Kirkens indtægter består af frivilige bidrag fra danskere i Schweiz og omegn og fra enkelte virksomheder, kollekter ved gudstjenester, betaling for konfirmand-undervisning eller andre kirkelige handlinger (se priser længere nede), reklameindtægter fra kirkebladet og midler, der kommer ind ved afholdelse af forskellige arrangementer året igennem, især julestuerne.

Kirkens seneste regnskab og dette års budget kan ses her regnskab

Kirken har intet medlemsskab eller fast årligt medlemsgebyr og er åben for alle. Det har i mange år været praksis, at kirkens brugere årligt støtter Kirken med omkring CHF 100 per familie til de faste udgifter for kirken. Det er desværre ikke længere nok til at få enderne til at mødes og alle familier opfordres derfor til at støtte med mindst CHF 150 hvert år, hvis man har mulighed for det. Alle bidrag  (store som små) modtages med tak.

Bidrag til kirken modtages helst via bank-overførsel til nedenstående konto, men man kan også betale via Twint (gebyr på 1,3%) eller girokort (gebyr ved indbetaling på posthus):

IBAN: CH09 0021 5215 1524 4940 G

BIC: UBSWCHZH80A

 

Navn: Danish Church in Switzerland / Eglise Danoise en Suisse

Adresse: Chemin Taverney 2, CH – 1218 Grand-Saconnex

 

Det er også nemt og sikkert at betale med QR-bill ved at bruge denne i eBanking eller ved en kasse i banken eller på posthuset:

 

 

Giv dit bidrag via TWINT

  Skan vores QR kode med din TWINT app’

  Bekræft beløbet for dit bidrag

 

 

 

 

 

 

 

 

Betaling for kirkelige handlinger i Schweiz

Pris i CHF

Barnedåb i forbindelse med gudstjeneste

200

Barnedåb uden for gudstjeneste

400

Konfirmationsundervisning

800

Velsignelse af borgerlig vielse

800

Bisættelse/begravelse

800

Årligt bidrag

150

 

 

Annoncering i kirkebladet

 

1/1 side i tre numre

1200

½ side i tre numre

600

Indstik/løsblad (hel side)

800