Børneklub

Børneklub i kanton Genève og Vaud 

Børneklubben er det danske mødested i Geneve og omegn for børn og deres forældre. Klubben mødes ca. en gang om måneden, ofte udendørs f.eks. på en legeplads.   

Der tales og synges på dansk samt laves forskellige aktiviteter afhængig af årstid og højtider.  Højdepunkterne i løbet af året er fastelavnsfest, forberedelser til den danske Sankt Hans-fest, Halloween og øvning til Lucia-optog forud for det danske julemarked.  

Det er Den danske Kirke i Schweiz, som har taget initiativet til børneklubben, men det er forældrene, der uafhængigt af kirken står for klubben. Der er tilmelding, og man betaler, når man kommer. For tiden koster det 5 CHF per person til almindelig klub og lidt mere til festerne.  

Opdatering om dato og sted for klubbens arrangementer kan findes på Facebook. Er denne gruppe noget for dig og dine børn så kontakt enten Sine Woye på +41 78 911 3129 eller sine.woye@bluewin eller Birgitte Wegger på +41 76 437 4802 eller birgitte@funderskov.dk  

På gensyn!