Årsmøde 2023

Årsmøde i den Danske kirke i Schweiz lørdag d. 11. marts 2023

Det var endnu engang kirkekomitéen i Bern, der bød Kirkens menighed velkommen. Efter en kort andagt
og en let frokost, afholdt Kirken sit årsmøde med deltagelse af cirka tyve medlemmer af menigheden.

Mødet var indkaldt i henhold til vedtægterne og dagsordenen var ligeledes ifølge vedtægterne med
tilføjelsen af punkterne: Status fra byerne og valg af revisorer.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Præstens beretning
  4. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af revideret regnskab og budgetforslag
  5. Status for byerne
  6. Indkomne forslag
  7. Valg til menighedsrådet
  8. Valg af revisorer 

En opsummering af årsmødet samt det fulde referat kan tilgås her: Årsmøde 2023