Menighedsråd og komitéer

Den danske kirke i Schweiz er organisatorisk opbygget ved, at kirken bestyres af et menighedsråd i Genève. Dette hænger sammen med, at kirken begyndte som den danske kirke i Genève. Menighedsrådet mødes cirka en gang om måneden. Referater fra møderne kan fås ved henvendelse til menighedsrådets formand eller sekretær.

I byerne Bern, Basel, Zürich og Lausanne er der lokale kirkekomitéer med et til fire medlemmer, som tager sig af de praktiske forhold med at arrangere gudstjenester og andre arrangementer.

Menighedsrådet

Roller

Navn

Kontakt

Formand

Ole Marqversen

Tel +45 2622 6087, E-mail: ole@marqversen.net

Næstformand, julemarked

Aino Askgaard

Tel +41 22 346 9241, E-mail: ainoaskgaard@hotmail.com

Kasserer

Lars Jensen

Tel +41 75 411 4757, E-mail : lkjcern@yahoo.com

Sekretær, 
kommunikation

Sofie Agergaard

Tel +45 7112 8870, E-mail: sofie.agergaard@hotmail.com

Sparringskomite

Sofie H. Flensborg

Tel +41 78 898 2739, E-mail: sofie.flensborg@wanadoo.fr

Kommunikation Charlotte Gjetting Tel +41 79 137 8451, E-mail: chargjetting@gmail.com

Menigt medlem

Lina S. T. Lernevall

E-mail: lina_lernevall@hotmail.com

Menigt medlem

Inge-Marie Campana

E-mail: imcampana@hotmail.com

Lotteri

Per Johs

Tel +41 78 937 8081, E-mail: per.johs@hotmail

Kirkebladet

Anders Bach Jensen

E-Mail: andersbachjensen@gmail.com

 

Lokale kirkekomitéer

By

Navne, kontakt

Basel

Mette Moser, Tel 079 425 49 30, E-mail: moser-rosten@bluewin.ch

Zurich

Birgitte Stubkjær Qvist-Pedersen, Tel 076 298 18 44, E-mail: b.stub.qvist@gmail.com

Bern

Rikke Berger, Tel 031 921 23 11, E-mail: rikke.dk@bluewin.ch

Karen Marie Schürch, Tel 031 951 26 7, E-mail: eschuerch@mac.com

Kirsten Hübener-Sternberg, Tel 031 302 55 55, E-mail: huebener@bluewin.ch