Menighedsråd og komitéer

 

Den danske kirke i Schweiz er organisatorisk opbygget ved, at kirken bestyres af et menighedsråd i Genève. Dette hænger sammen med, at kirken begyndte som den danske kirke i Genève. Menighedsrådet mødes cirka en gang om måneden. Referater fra møderne kan fås ved henvendelse til menighedsrådets formand eller sekretær.

I byerne Bern, Basel, Zürich og Lausanne er der lokale kirkekomitéer med et til fire medlemmer, som tager sig af de praktiske forhold med at arrangere gudstjenester og andre arrangementer.

Menighedsrådet

Roller

Navn

Kontakt

Formand

Aino Askgaard

Tlf. 077 480 50 60, e-mail: ainoaskgaard@hotmail.com

Næstformand

Sparringskomité /  fundraising

Sofie H. Flensborg

Tlf. 078 898 27 39, e-mail: sofie.flensborg@wanadoo.fr

Kasserer

Inge-Marie Campana

Tlf. 078 818 18 79, e-mail: imcampana@hotmail.com

Sekretær

Birgitte Stubkjær Qvist-Pedersen

Tlf. 076 298 18 44, e-mail: b.stub.qvist@gmail.com

FacebookCharlotte GjettingTlf. 079 137 84 51, e-mail: chargjetting@gmail.com

Kirkeblad

Lone Kortbæk

E-mail: kortbaek@bluewin.ch

Kirkeblad / hjemmeside

Pernille Kjær

Tlf. 076 652 46 53, e-mail: pernillekjaer@gmail.com

Præstegården

Dorrit de Neergaard

Tlf. 079 329 94 52, e-mail: dorrit.deneergaard@bluewin.ch

Julemarked

Per Johs

Tlf. 078 937 80 81, e-mail: per.johs@hotmail

 

Lokale kirkekomitéer

By

Navne, kontakt

Basel

Mette Moser: tlf. 079 425 49 30, e-mail: moser-rosten@bluewin.ch

Zurich

Lone Kortbæk: e-mail: kortbaek@bluewin.ch

Birgitte Stubkjær Qvist-Pedersen: tlf. 076 298 18 44, e-mail: b.stub.qvist@gmail.com

Bern

Rikke Berger: tlf. 031 921 23 11, e-mail: rikke.dk@bluewin.ch

Karen Marie Schürch: tlf. 031 951 26 7, e-mail: eschuerch@mac.com

Kirsten Hübener-Sternberg: tlf. 031 302 55 55, e-mail: huebener@bluewin.ch