Arv og testamente

Når man skal oprette et testamente, kan det være en god hjælp at henvende sig til en advokat.

Den danske kirke i udlandet, DSUK, er en del af arvesamarbejdet Det Gode Testamente, som tilbyder gratis råd og vejledning, hvis arvesagen kører i Danmark. Præsten i Schweiz er med til at yde hjælp og formidle kontakten til advokatbistand.

Ønsker du hjælp til dig selv eller en pårørende?

Kontakt præsten i Schweiz for yderligere information via følgende e-mail: dankirke@bluewin.ch

---------------------------------------------------
Såfremt man som bosiddende i Schweiz afgår ved døden, kan det i yderste konsekvens skabe økonomiske udfordringer for den efterladte familie. Læs mere om de schweiziske regler her: https://alpelandet.dk/arv-i-schweiz/

Afslutningsvist kan du læse Menighedsrådsformandens overvejelser om at efterlade sig et aftryk i livet i dette indlæg: En dråbe af godhed